Dramska skupina

Dramska grupa okuplja dječake i djevojčice različite dobi, prema principu dobrovoljnosti. Surađujući s voditeljem folklorne i likovne grupe, predstavlja svoj rad obilježavanjem značajnijih datuma (blagdani, Dan Doma, posjeti, zajednička druženja). Grupa se sastaje svakog drugog četvrtka u mjesecu (pred nastup i češće), nakon dnevnih obveza djece.

Osnovni ciljevi dramskog rada proizlaze iz potreba djece. Dramski rad odgaja/poučava za život kroz igru koja je najbliža djeci jer im pomaže u razvijanju mašte, govornih i izražajnih sposobnosti, osjećaja sigurnosti u javnom nastupu i dr. Istodobno, na pristupačan način omogućuje djeci i mladima da nauče surađivati i cijeniti svoj i tuđi rad te da ga vrednuju na primjeren i kritički način.

Božićna predstava (2016.)