Keramička skupina

U sklopu slobodnih aktivnosti djeca se mogu uključiti u rad keramičke grupe. Višestruki su ciljevi i zadaci koji se provode kroz rad s glinom:

 • Razvijanje i proširivanje interesa i sposobnosti korisnika
 • Poticanje na kreativnost i stvaralaštvo
 • Isticanje koristi stjecanja znanja i vještina u radu s glinom zbog široke primjene u praktičnom životu
 • Razvijanje psihomotornih vještina
 • Izgrađivanje samopouzdanja, osjećaja korisnosti, zadovoljstva i ushićenja nad stvaralačkim umijećem
 • Ublažavanje simptoma hiperaktivnosti kroz radnu terapiju
 • Razvijanje osjećaja za lijepo
 • Razvijanje samopoštovanja i poštovanja osobnosti drugih kroz poticanje i prihvaćanje individualnih stvaralačkih pristupa
 • Razvijanje vještina komunikacije i nenasilnog oblika rješavanja konflikata
 • Korekcija negativnih oblika ponašanja
 • Razvijanje prijateljstva, suradnje i osjećaja pripadnosti
 • Isticanje vrijednosti individualnog i grupnog rada
 • Upućivanje u pravilno ponašanje među gostima, prilikom posjeta i na javnim mjestima
 • Razvijanje radnih navika i vještina, upornosti i metodičnosti u radu.

Nakon upoznavanja sa svojstvima gline, priborom, alatom i aparaturom potrebnom za rad, u edukativno-demonstracijskim radionicama korisnici svladavaju tehnike rada s glinom. Izrađene predmete izlažemo na gradskim manifestacijama, prodajnim izložbama, različitim proslavama i prigodama.