Cool je biti drukčiji

Cilj je našega projekta kod djece i mladih razvijati toleranciju prema različitostima učeći o kulturi, vjeri, običajima i gastronomiji drugih naroda. Želja nam je učiniti mlade svjesnima svoje nacionalne samobitnosti, ali i tolerantnima prema onima koji su drukčiji kako bi se odgovornije ponašali jedni prema drugima u svakodnevnom životu. Smatramo da na taj način možemo promijeniti svijest i stavove temeljene na predrasudama i tako pridonijeti toleranciji, međusobnom razumijevanju i suživotu svih ljudi gradeći siguran i miran svijet u kojem živimo.

Ove godine u sklopu projekta upoznat ćemo:

  1. Kulturu, gastronomiju i običaje Bosne i Hercegovine
  2. Kulturu, gastronomiju i običaje Roma
  3. Kulturu, gastronomiju i običaje Meksika

Za više, pogledajte:

Naša je poruka: Cool je biti drukčiji!

Kultura, gastronomija i običaji Bosne i Hercegovine