Naša djelatnost

1. Skrb o djeci i mlađim punoljetnim osobama do 21. godine

Pružamo skrb djeci i mlađim punoljetnim osobama do 21. godine starosti izvan vlastite obitelji (korisnici su djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, ili djeca smještena u našu ustanovu iz drugih razloga).

Skrb ostvarujemo na sljedeće načine:

  • Smještaj (usluga stanovanja, prehrane, odijevanja, njege i brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, odgoja i obrazovanja te organizacije slobodnog vremena korisnika)
  •  Poludnevni i cjelodnevni boravak (usluga prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, njege, socijalnog rada, odgoja, pomoći u obrazovanju, psihosocijalne rehabilitacije i organizacije slobodnog vremena korisnika).

2. Skrb o trudnicama i roditelju s djetetom do djetetove prve godine 

3. Osnaživanje mladih za samostalan život

4. Savjetovanje i pomaganje i preventivni rad u obitelji (biološkoj, udomiteljskoj i posvojiteljskoj)

 

NAČIN I UVJETI OSTVARIVANJA USLUGA:

 Uvjeti za ostvarivanje prava određeni su Zakonom o socijalnoj skrbi i ostvaruju se preko centara za socijalnu skrb.

 

Najveća hrabrost i snaga jest tražiti i prihvatiti pomoć.

Obratite se s povjerenjem!