O nama

 

klasje

Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek nasljednik je Huttler – Kollhoffer – Monsperger sirotišta koje je počelo s radom davne 1870. godine, što pokazuje da postoji duga tradicija organizirane skrbi o djeci u gradu Osijeku. Od 1993. do 8. srpnja 2016. Centar je bio Dječji dom Klasje, čije su ime zajedno odabrali korisnici i odgojitelji Klasja.

Klasje je danas javna ustanova socijalne skrbi o djeci izvan vlastite obitelji (korisnici su djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, ili djeca smještena u našu ustanovu iz drugih razloga).

Klasje pruža sljedeće socijalne usluge:

  1. Usluga smještaja
  2. Usluga poludnevnog boravka
  3. Usluga cjelodnevnog boravka
  4. Usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
  5. Usluga savjetovanja i pomaganja primarnim ili udomiteljskim obiteljima
  6. Usluga savjetovanja i pomaganja djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi i djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima
  7.  Usluga savjetovanja i pomaganja posvojiteljskim obiteljima.

Lokacije na kojima djeluje ustanova:

1. Sjedište, Osijek, Ružina ulica 32

2. Podružnica, Osijek, Zagrebačka ulica 5

3. Dislocirane jedinice poludnevnog boravka:

a) Beli Manastir, Grobljanska ulica 13

b) Čepinski Martinci, Ulica Vladimira Nazora 16

c) Bistrinci, Radnička ulica 5

d) Antunovac, Braće Radića 4

4. Organizirano stanovanje uz povremenu podršku:

– dva stana na području grada Osijeka

U ustanovi su ustrojena dva odjela:

1. Odjel smještaja, organiziranog stanovanja, savjetovanja i pomaganja, psihosocijalne podrške i integracije

Voditeljica odjela: Dijana Bačani, dipl. psih. – prof.; kontakt: 031/670 759

2. Odjel boravka

Voditeljica odjela: Snježana Đorđević, dipl. soc. radnica; kontakt: 031/372 880

PODRUŽNICA

Predstojnica Podružnice: Marija Ozdanovac, dipl. soc. radnica; kontakt: 031/210 828

U Podružnici se pružaju sljedeće usluge:

1. Usluga smještaja (djeca od rođenja do 21. godine)

2. Usluga poludnevnog i cjelodnevnog boravka (djeca od rođenja do 7. godine)

3. Usluga smještaja trudnici ili roditelju s djetetom do godine starosti djeteta

 

Ustanova ima 50 zaposlenih: odgojitelji, medicinske sestre, socijalni radnici i psiholozi te računovodstveni i administrativni radnici i tehničko osoblje: kuharice, pralja, domar, spremačice, skladištar i ekonom-vozač.

Centar izdaje godišnjak Buđenja.