Zahvala Udruzi oženjenih muškaraca

Zahvaljujemo članovima Udruge oženjenih muškaraca koji su nam donirali perilicu posuđa kao dar za otvorenje dislocirane jedinice poludnevnog boravka u Antunovcu.