Kontakt

Sjedište

 Adresa: Osijek, Ružina 32
Ravnateljica: 031 372 877
Odgojitelji: 031 372 929
e-mail: klasjeos@gmail.com

Podružnica

Adresa: Osijek, Zagrebačka 5
Predstojnica: 031 210 828
Odgojitelji: 031 208 401
Računovodstvo: 031 373 688
E-mail: klasjepodruznica@gmail.com

Službenik za informiranje 

Marija Ozdanovac
E-mail: marija.ozdanovac@socskrb.hr
Tel.: (+385 31) 210 828

Žiro račun u Hrvatskoj poštanskoj banci br. 2390001-1100015088

IBAN HR3223900011100015088

OIB: 13771936999

Vaše ime:

Vaš Email:

Kontakt broj:

Vaša Poruka: