Usluga organiziranog stanovanja

Naslovnica / Usluga organiziranog stanovanja

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba 24 sata dnevno, uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.

Usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku

U CPUZ Klasje ovaj je odjel osmišljen kao sredina koja će na najbolji način djeci koja su smještena približiti obiteljski osjećaj i toplinu doma. Ovaj odjel djeluje u stanu u Osijeku, gdje je smješteno petero djece osnovnoškolskog uzrasta: tri dječaka i dvije djevojčice. Ciljano su na zajednički odjel smješteni braća i sestre, kako bi doživljaj obitelji dobio puni smisao. O djeci uvijek brine barem jedan odgajatelj, a rad je organiziran tako da odgajatelji zajedno s djecom brinu o stanu, kuhanju, kupovini namirnica te samostalno donose odluke kao u svakom kućanstvu, a sve u dogovoru s voditeljem odjela. Cilj ovakvog načina rada je prvenstveno da se djeca osjećaju kao dio obitelji te da se osamostale i steknu odgovornost i radne navike, uz podršku odgajatelja.

Usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku

Ovaj odjel također djeluje u stanu u Osijeku, gdje na smještaju trenutno boravi jedna punoljetna mlada osoba. Rad je organiziran na način da smještena mlada osoba samostalno brine o kućanstvu, svojim školskim obavezama i svim izazovima samostalnog života, uz povremenu podršku odgajatelja koji ju obilazi nekoliko puta mjesečno.  Novčanim sredstvima koje dobije od CPUZ Klasje raspolaže sama, koristeći ih za nabavu hrane i kućanskih potrepština. Cilj ove usluge je mladu osobu pripremiti na sve izazove koje pruža samostalni život te biti pomoć u izlazu iz sustava socijalne skrbi.