Usluga savjetovanja i pomaganja

Naslovnica / Usluga savjetovanja i pomaganja

Savjetovanje i pomaganje socijalna je usluga sustavne stručne pomoći pojedincu ili obitelji kojom se pruža podrška u prevladavanju poteškoća i stvaranju uvjeta za svakodnevno funkcioniranje.

Savjetovanje i pomaganje pojedincu

Savjetovanje i pomaganje pojedincu socijalna je usluga sustavne stručne pomoći kojom se pojedincu pruža pomoć radi prevladavanja poteškoća i stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu.

Usluga se pruža radi prevladavanja poteškoća u vezi s bolešću ili smrću člana obitelji, invalidnošću, teškoćama u razvoju, uključivanjem u svakodnevni život nakon duljeg boravka u ustanovi socijalne skrbi ili drugog pružatelja socijalnih usluga, zdravstvenoj ili penalnoj ustanovi te u drugim nepovoljnim okolnostima ili kriznim stanjima.

Savjetovanje i pomaganje obitelji

Savjetovanje i pomaganje obitelji socijalna je usluga koja obuhvaća sve oblike stručne pomoći u prevladavanju obiteljskih poteškoća i poteškoća roditelja u odgoju i skrbi za djecu te osposobljavanje obitelji za funkcioniranje u svakodnevnom životu.

Usluga uključuje podršku obitelji, intenzivnu podršku obitelji u krizi i dugoročni rad s članovima obitelji usmjeren na poboljšanje obiteljskih odnosa; psihološku pripremu djeteta za odlazak roditelja na izdržavanje zatvorske kazne te za kontakte djeteta s roditeljem zatvorenikom u penalnoj ustanovi.

Uslugu savjetovanja i pomaganja pružaju stručni radnici centra za socijalnu skrb, centra za pružanje usluga u zajednici, drugih pružatelja usluga te fizičke osobe koje pružaju usluge savjetovanja u savjetovalištu, u suradnji s drugim pružateljima usluga u zajednici i drugim osobama koje mogu utjecati na obitelj.

U Centru za pružanje usluga u zajednici Klasje stručni radnici (psiholog i socijalni radnik) pružaju uslugu savjetovanja i pomaganja mladim osobama koje izlaze iz sustava socijalne skrbi i uslugu savjetovanja i pomaganja obitelji djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi (primarnim i udomiteljskim obiteljima) te posvojiteljskim obiteljima.

 

Skip to content