Posvojenje i udomljavanje

Naslovnica / Posvojenje i udomljavanje

Posvojenje

Posvojenje je trajni oblik skrbi za dijete, pri čemu posvojitelji preuzimaju sva roditeljska prava i obveze te se stvara trajni odnos roditelja i djeteta. Posvojenjem među posvojiteljem i njegovim srodnicima s jedne strane te djetetom i njegovim potomcima s druge strane nastaje neraskidiv odnos srodstva i sva prava i dužnosti koje iz toga proizlaze.

Zainteresirani za posvojenje trebaju podnijeti zahtjev centru za socijalnu skrb nadležnom prema mjestu prebivališta, uz izjavu o namjeri posvojenja. Nakon toga, potencijalni se posvojitelji pozivaju u centar, koji provodi stručnu procjenu podobnosti (u pravnom smislu) te prikladnosti za posvojitelje (procjena fizičkih, psihičkih i socijalnih preduvjeta za pravilnu brigu o djetetu).

Nakon provedene procjene, potencijalni posvojitelji sudjeluju u programu stručne pripreme za posvojenje, nakon čega centar daje stručno mišljenje o podobnosti i prikladnosti za posvojenje. Potencijalni se posvojitelji tada upisuju u registar te će nadležni centar iz registra izabrati onog potencijalnog posvojitelja koji je najprikladniji za određeno dijete, uzimajući u obzir osobine i potrebe djeteta. Posvojenje je zasnovano donošenjem Rješenja o posvojenju. 

Udomljavanje

Udomljavanje je privremeni oblik skrbi o djetetu izvan vlastite obitelji kojim se djetetu osigurava odrastanje u obiteljskom okruženju uz pružanje brige primjerene njegovoj dobi i potrebama, dok se ne stvore uvjeti za povratak djeteta u biološku obitelj ili se ne donese odluka o drugom obliku skrbi za dijete. Roditeljska prava i obveze udomitelja tako su ograničene su s obzirom na prava i obveze bioloških roditelja. Od udomitelja se očekuje da komuniciraju i surađuju sa stručnim radnicima centra za socijalnu skrb, ali i s biološkim roditeljima. 

Uz stručnu pomoć i podršku djelatnika centra za socijalnu skrb ili njihovih vanjskih suradnika, djetetovim biološkim roditeljima nastoje se poboljšati životni uvjeti i roditeljske vještine kako bi mogli ponovno preuzeti brigu o svojoj djeci.

Zainteresirani za udomljavanje djece trebaju podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva centru za socijalnu skrb nadležnom prema prebivalištu. Nadležni će centar pokrenuti postupak procjene ispunjavanja uvjeta za pružanje udomiteljstva. Nakon zadovoljavanja svih uvjeta i završenog osnovnog osposobljavanja za udomitelje, centar izdaje rješenje o dozvoli za obavljanje udomiteljstva te se udomitelj upisuje u registar. Dozvola za udomiteljstvo se obnavlja svakih pet godina.

Više o udomiteljstvu za djecu možete pronaći u našoj brošuri te na podstranici podo.klasje.hr.

Skip to content