Rad s djecom

Naslovnica / Rad s djecom

Rad s djecom

Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje, u skladu s odredbama Pravilnika o minimalnim standardima (NN 157/13), kao pružatelj usluge za djecu i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi provodi sljedeće aktivnosti: brine o zdravlju, njezi i odgoju, pruža uslugu socijalnog rada, psihološke podrške i skrbi tijekom noći te nudi unaprjeđivanje roditeljskih vještina.

U radu s djecom poseban naglasak stavljamo na odgoj djece u dobi od 0 do 3 godine, od 3 do 7 godina i na rad s djecom od 7. do 21. godine. O sadržaju odgoja i o tome što sve uključuje odgoj za pojedinu dob djeteta možete saznati u čl. 70. Pravilniku o minimalnim standardima (NN 157/13). No o jednom aspektu dječjeg odrastanja posebno brinemo, a to je igra.

Prema čl. 31 Kovencije o pravima djeteta, dijete ima pravo na odmor i slobodno vrijeme, na igru i razonodu primjerenu njegovoj dobi i na slobodno sudjelovanje u kulturnom životu i umjetnostima. Djetetovo pravo na igru djetetovo je pravo na slobodu.

Mi znamo da je igra najvažniji djetetov posao.

U svijetu odraslih neminovno je da se kroz posao samoostvarujemo, on osigurava našu egzistenciju u materijalnom smislu i pridonosi kvaliteti našega života. Igra, kao dječji posao, s druge strane, pomaže djetetu u njegovoj samoaktualizaciji, komuniciranju i izražavanju misli i osjećaja.

Igra je ogledalo djetetovih misli, doživljaja i osjećaja. Kroz igru djeca nesvjesno uvježbavaju različite vještine (Gjurković, 2016.) i uče predmetni svijet (istražuju, provjeravaju), kao i svijet ljudi i odnose među ljudima (istražuju misaono, uživljavaju se, zamišljaju i sl.) te rješavaju najjednostavnije i najlakše sukobe, strahove i iskazuju ono što im je u stvarnom svijetu zabranjeno. Prednost je igre njezina sposobnost da potpuno zaokupi djetetovu pozornost i koncentraciju, probudi maštu i kreativnost. Jean Piaget, s druge strane, u proučavanju igre polazi od kognitivnog svojstva koje igra sadržava u sebi: ”Kao multifunkcionalna, nejednoznačna, nespecijalizirana aktivnost, igra je zaista povezana i s kognitivnim razvojem”. Igra utječe na integraciju u povezivanju kognitivnog i ponašajnog aspekta djeteta u socijalnom okruženju.

No kako se ostvaruje dječje pravo na igru? Danas se često u javnom prostoru koristimo konceptom najboljeg interesa djeteta. U Konvenciji o pravima djece to je polazišna točka koja u prvom redu razumijeva ostvarivanje djetetovih prava i ispunjavanje djetetovih potreba. Da bi se dobrobit djece poštovala i njihov interes ostvario, osim poznavanja prava djeteta, potrebno je razumjeti i potrebe djece. Dijete ima potrebu za povezanošću (kroz igru s odraslom osobom utječemo na stvaranje povezanosti u odnosu odrasla osoba-dijete), potrebu za uspjehom (kroz igru dijete stvara, što pridonosi razvoju socijalnih, emocionalnih, tjelesnih i spoznajnih aspekata razvoja (Gjurković, 2016.) i potrebu za samostalnošću (osjećaj da sami biramo kako ćemo se ponašati i da upravljamo svojim životom, što kroz igru dijete može vježbati).

Igra je sigurno djetetova potreba, a prema Ćurko i Kragić (2009.), i djetetovo pravo. Da bi dijete ostvarilo svoja prava, igra može s druge strane biti medij kroz koji će komunicirati kako bi izrazilo svoju volju, želju i mišljenje.

LITERATURA

Bratton, S. i sur. (2006.) Child Parent Relationship Therapy  (CPRT) Treatment Manual. A 10 –Session Filial Therapy model for Training Parents. Routledge.

Bucay, J. i Bucay D. (2017.) O roditeljima i djeci. Zagreb: Fraktura Publika.

Ćurko, B. i Kragić. I. (2009.) Igra-put k multidimenzionalnom mišljenju. Na tragu filozofije za djecu br. 29 (2).  Zadar: Institut za filozofiju Zagreb, Hrvatska.

Drewes, A.A. i Schaefer, C.D. (2010.) School-based play therapy. John Wiley i Sons.

Gjurković, T. (2016.) Terapija igrom-Kako razviti vještine za razumijevanje djeteta i produbiti odnos s njim. Harfa:Split.

UN Konvencija o pravima djetete

Landreth, G. (2002.) PLay Therapy: The Art of the Relationship. Routledge.

Obiteljski zakon (2015); broj 103 objavljen u Narodnim novinanama

Pećnik, N. i sur. (2019.) Program podrške roditeljima u zahtjevnijim okolnostima roditeljstva i njihovoj djeci rane i predškolske dobi; Program radionica s roditeljima. Interni Priručnik za voditelje druge pilot provedbe Zagreb, veljača 2019.

Webster-Stratton, C. i J. Reid (2017.) The Incredible Years Parents, Teachers and Children Training Series: A Multifaceted Treatment Approach for Young Children with Conduct Problems in Evidence-based psychotherapies for children and adolescents; Guildford Publications New York.

Skip to content