Rad s djecom

Naslovnica / Rad s djecom

Rad s djecom

Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje, sukladno odredbama Pravilnika o minimalnim standardima (NN 157/13) kao pružatelj usluge za djecu i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi provodi sljedeće aktivnosti: brigu o zdravlju, njegu, odgoj, socijalni rad, psihološku podršku, skrb tijekom noći, te unapređivanje roditeljskih vještina.

U radu s djecom poseban naglasak stavljamo na odgoj djece stare od 0 do 3 godine, od 3-7 godina i na rad s djecom od 7-21 godine starosti. O sadržaju odgoja i što sve uključuje odgoj za pojedinu starosnu dob djeteta, možete saznati u čl. 70. Pravilniku o minimalnim standardima (NN 157/13). No, o jednom aspektu dječjeg odrastanja posebno brinemo, a to je igra.

Prema čl.31 Kovencije o pravima djeteta, dijete ima pravo na odmor i slobodno vrijeme, na igru i razonodu primjerenu njegovoj dobi, kao i na slobodno sudjelovanje u kulturnom životu i umjetnostima. Djetetovo pravo na igru je djetetovo pravo na slobodu.

Mi znamo da je igra najvažniji djetetov posao.

U svijetu odraslih neminovno je da se kroz posao samoostavarujemo, on osigurava našu egzistenciju u materijalnom smislu; pridonosi kvaliteti našega života. Igra, kao dječji posao, s druge strane, pomaže djetetu u njegovoj samoaktualizaciji i komuniciranju misli, osjećaja i ponašanja.

Igra je “ogledalo” djetetovih misli, doživljava i osjeća. Kroz igru djeca nesvjesno uvježbavaju različite vještine (Gjurković, 2016.) i uče predmetni svijet (istražuju, provjeravaju), kao i svijet ljudi i odnose među ljudima (istražuje misaono, uživljavaju se, zamišljaju i sl.) te rješavaju najednostavnije i najlakše sukobe, strahove i iskazuje ono što im je u stvarnom svijetu “zabranjeno”. Prednost igre je njezina sposobnost da potpuno zaokupi djetetovu pozornost i koncentraciju, probudi maštu i kreativnost. Jean Piaget, s druge strane, u proučavanju igre polazi od kognitivnog svojstva koje igra sadrži u sebi: ”Kao multifunkcionalna, nejednoznačna, nespecijalizirana aktivnost, igra je zaista povezana i s kognitivnim razvojem”. Igra utječe na integraciju u povezivanju kognitivnog i ponašajnog aspekta djeteta u socijalnom okruženju.

No, kako se ostvaruje dječje pravo na igru? Danas se često u javnom prostoru koristimo konceptom najboljeg interesa djeteta. U spomenutoj Konvenciji o pravima djece, on je polazišna točka, koja u prvom redu podrazumijeva ostvarivanje djetetovih prava i ispunjavanje djetetovih potreba. Da bi se dobrobit djece poštivala i njihov interes ostvario, osim poznavanja prava djeteta potrebno je razumijeti i potrebe djece. Dijete ima potrebu za povezanošću (kroz igru s odraslom osobom utječemo na stvaranje povezanosti u odnosu odrasla osoba-dijete), potrebu za uspjehom (kroz igru dijete stvara, što doprinosi razvoju socijalnih, emocionalnih, tjelesnih i spoznajnih aspekata razvoja (Gjurković,2016.) i potrebu za samostalnošću (osjećaj da sami biramo kako ćemo se ponašati i da upravljamo svojim životom, što kroz igru dijete može vježbati).

Igra je sigurno djetetova potreba prema Ćurko i Kragić (2009.) i djetetovo pravo. Da bi dijete ostvarilo svoja prava, igra može s druge strane, biti medij kroz koji će komunicirati kako bi izrazio svoju volju, želju i mišljenje.

O tehnikama i idejama za igru s djetetom, koje primjenjujemo u radu s djecom, pročitajte uskoro.

LITERATURA

Bratton, S. i sur. (2006.) Child Parent Relationship Therapy  (CPRT) Treatment Manual. A 10 –Session Filial Therapy model for Training Parents. Routledge.

Bucay, J. i Bucay D. (2017.) O roditeljima i djeci. Zagreb: Fraktura Publika.

Ćurko, B. i Kragić. I. (2009.) Igra-put k multidimenzionalnom mišljenju. Na tragu filozofije za djecu br. 29 (2).  Zadar: Institut za filozofiju Zagreb, Hrvatska.

Drewes, A.A. i Schaefer, C.D. (2010.) School-based play therapy. John Wiley i Sons.

Gjurković, T. (2016.) Terapija igrom-Kako razviti vještine za razumijevanje djeteta i produbiti odnos s njim. Harfa:Split.

UN Konvencija o pravima djetete

Landreth, G. (2002.) PLay Therapy: The Art of the Relationship. Routledge.

Obiteljski zakon (2015); broj 103 objavljen u Narodnim novinanama

Pećnik, N. i sur. (2019.) Program podrške roditeljima u zahtjevnijim okolnostima roditeljstva i njihovoj djeci rane i predškolske dobi; Program radionica s roditeljima. Interni Priručnik za voditelje druge pilot provedbe Zagreb, veljača 2019.

Webster-Stratton, C. i J. Reid (2017.) The Incredible Years Parents, Teachers and Children Training Series: A Multifaceted Treatment Approach for Young Children with Conduct Problems in Evidence-based psychotherapies for children and adolescents; Guildford Publications New York.