Rad s roditeljima

Naslovnica / Rad s roditeljima

Rad s roditeljima

Kao pružatelj socijalnih usluga ovaj Centar, u skladu s čl. 74. Pravilnika o minimalnim uvjjetima socijalnh usluga (NN 157/13), provodi program ”Unapređivanja roditeljskih vještina”. Program se provodi od rujna 2019. godine za roditelje korisnika smještaja i boravka te uključuje: utvrđivanje potreba roditelja, individualni i grupni rad s roditeljima u prostorijama ustanove, obiteljskoj kući ili, prema potrebi, u drugim mjestima tijekom smještaja u ustanovi, odnosno tijekom boravka djece u obitelji tijekom vikenda i praznika; organizaciju zajedničkih aktivnosti roditelja i djece; jačanje roditeljskih kompetencija kroz osnaživanje roditelja za pozitivno roditeljstvo (brižno ponašanje, pružanje strukture, granica i vođenja, uvažavanje djeteta kao osobe te omogućavanje osnaživanja djeteta); jačanje komunikacijskih i socijalizacijskih vještina roditelja i sl.

U ciklusu programa za 2019./2020. proveli smo četiri radionice s roditeljima na temu:

  • Roditeljstvo i sadržaj roditeljske skrbi
  • Temeljne psihološke potrebe i potrebe djece stare od 0-3 godine
  • Usmjeravanje i samousmjeravanje djetetovog ponašanja
  • Potrebe djece i provođenje vremena s djecom

Naš je cilj poticati pozitivnu promjenu u ponašanju roditelja na način da s njima gradimo odnos temeljen na trima smjernicama: autentičnosti, usklađenosti i poštovanju. Kada smo autentični u odnosu, možemo dijeliti sebe i svoje osjećaje i preuzeti odgovornost za njih, a ne negirati ih ili okrivljavati drugoga. S druge strane, usklađenost, prema Erskine i Trautmann (1996.), metoda je razumijevanja i pokazivanja razumijevanja tuđih osjećaja, ponašanja, stanja koje mogu vidjeti i čuti, iako ona mogu biti manevarska i u neskladu između onoga što odgojitelj ili druga značajna osoba kaže i onoga što čini. Na tragu toga nadovezujemo poštovanje bez kojega se ne bi mogla ostvariti ni autentičnost, ni usklađenost u odnosu.

U sigurnom prostoru grupnog rada s roditeljima pružamo im mogućnost da uče i vježbaju svoje roditeljske vještine te tako grade odnos s djecom kroz poštovanje prava djeteta i priznavanje djeteta kao osobe koja ima svoje misli, osjećaje i ponašanja.

U središtu aktivnosti s roditeljima poseban naglasak stavljamo na teme kao što su roditeljska odgovornost, potrebe djece, zaštita najboljeg dječjeg interesa, pozitivno roditeljstvo, odnos prema sebi, djetetu i društvu.

Skip to content