Izmjena Poziva na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave- Usluga izvođenja radova adaptacije dvorišne zgrade igraonice na lokaciji Zagrebačka 5, Osijek; 22-JDN-22

CPUZ Klasje Osijek objavljuje izmjenu Poziva na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izvođenja radova na adaptaciji dvorišne zgrade igraonice na lokaciji Zagrebačka 5, Osijek, ev.br.nabave 22-JDN-22. Izmijenjeni Poziv za dostavu ponuda zajedno s pripadajućim obrascima nalazi se u privitku. Ostale odredbe poziva na dostavu ponude ostaju neizmijenjene.

Izmjena Poziva na dostavu ponude

Troškovnik – izmjena

Skip to content