Poziv za podnošenje ponuda za Uslugu voditelja projekta

CPUZ Klasje Osijek objavljuje postupak jednostavne nabave za Uslugu voditelja projekta za projekt „Zaslužujemo najbolje“ KK.08.1.3.04.0015 financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Poziv za dostavu ponuda zajedno s pripadajućim prilozima nalazi se u privitku. Zainteresirani za suradnju ponudu mogu dostaviti sukladno uputama iz Poziva za podnošenje ponuda.

1. Dokumentacija o nabavi

2. Projektni zadatak

3. Troškovnik

Skip to content