Upute za posjetitelje institucija socijalne skrbi

U prilogu se nalazi uputa za posjetitelje institucija socijalne skrbi.

Uputa!