Za bolji svijet bez nasilja

20181109_145216

Članovi udruge Građanska prevencija “Osječka škola” Dubravko i Filip Lažeta održali su u Klasju zanimljive edukativne i kreativne radionice. U listopadu su se družili s korisnicima u središnjici, a početkom studenog posjetili su i našu Dislociranu jedinicu poludnevnog boravka u Belom Manastiru. Naši su dragi gosti na vrlo zanimljiv i djeci pristupačan način, uz mnogo glazbe i zabave, prezentirali osnovni cilj svoga dolaska: smanjenje svih pojavnih oblika nasilja među djecom s posebnim naglaskom na učenje vještina nenasilnog rješavanja konfliktnih situacija i prihvaćanje različitosti među djecom. Na radionicama, koje su održane u sklopu projekta “Za bolji svijet bez nasilja 2018.”, nastala su i sjajna dječja likovna ostvarenja motivirana željom za životom u društvu bez nasilja!