CPUZ „Klasje“ Osijek objavljuje postupak jednostavne nabave standardiziranih testova i edukacija za njihovo korištenje i stručne literature.

Nabava se provodi u sklopu projekta „Podržimo i osnažimo dijete i obitelj“ – UP.02.2.2.05.0006 financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Poziv za dostavu ponuda, zajedno s pripadajućim obrascima, nalazi se u privitku.

Zainteresirani za suradnju, ponudu mogu dostaviti sukladno uputama iz Poziva na dostavu ponuda na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek, Ružina 32, 31000 Osijek.

1. Poziv za dostavu ponuda

2. Ponudbeni list

3. Troškovnik

4. Izjava o ne postojanju razloga isključenja

5. Projektni uvjeti

Skip to content