Nabava usluge za provedbu kampanje o udomiteljstvu

CPUZ „Klasje“ Osijek objavljuje postupak jednostavne nabave za uslugu provedbe kampanje o udomiteljstvu.

Nabava se provodi u sklopu projekta „Podržimo i osnažimo dijete i obitelj“ – UP.02.2.2.05.0006 financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Pozivi za dostavu ponuda, zajedno s pripadajućim obrascima, nalaze se u privitku.

Zainteresirani za suradnju, ponudu mogu dostaviti sukladno uputama iz Poziva na dostavu ponuda na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek, Ružina 32, 31000 Osijek.

Poziv za podnošenje ponuda usluge za provedbu kampanje o udomiteljstvu

Projektni uvjeti i opseg usluge za provedbu kampanje o udomiteljstvu

Nacrt ugovora

Obrazac ponudbenog lista