Započela provedba projektnih aktivnosti

Mobilni timovi započeli su s provođenjem predviđenih projektnih aktivnosti u sklopu projekta „Podržimo i osnažimo dijete i obitelj“ UP.02.2.2.05.0006. 

Provedena je anketa kojom su se ispitali stavovi i mišljenja građana, kako bismo dobili uvid u razinu informiranosti i zainteresiranosti za udomiteljstvo. Trenutno su u pripremi promidžbeni materijali za kampanju o udomiteljstvu za djecu (letak i brošura). Informiranje građana planirano je kroz sudjelovanje na javnim događanjima na području županije i provođenje tribina za građanstvo u šest gradova Osječko-baranjske županije (Donji Miholjac, Valpovo, Našice, Đakovo, Beli Manastir  i  Osijek), koje će se održati u listopadu i studenom ove godine. 

Održani su sastanci s Centrima za socijalnu skrb s područja Osječko-baranjske županije, na kojima je definirana daljnja suradnja. Mobilni timovi započeli su pružanjem usluga savjetovanja i pomaganja na području djelovanja Centra za socijalnu skrb Donji Miholjac.