Uvjeti za bavljenje udomiteljstvom za djecu

Uvjeti za bavljenje udomiteljstvom za djecu

Uvjeti koje moraju ispunjavati udomitelji i udomiteljska obitelj:

 • biti hrvatski državljanin
 • biti punoljetna osoba
 • imati poslovnu sposobnost
 • imati prebivalište i živjeti u Republici Hrvatskoj
 • imati manje od 60 godina*
 • imati završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje*
 • završiti osposobljavanje za udomitelje*
 • imati pisanu suglasnost svih punoljetnih članova  zajedničkog kućanstva za obavljanje udomiteljstva
 • Osoba koja podnosi zahtjev za obavljanje udomiteljstva ili član njezine obitelji s kojim živi u zajedničkom kućanstvu mora ostvarivati vlastita sredstva za uzdržavanje u iznosu većem za 70 % od iznosa visine zajamčene minimalne naknade za samca ili kućanstvo.

  *OSIM AKO udomiteljstvo obavlja kao srodnik

Udomiteljstvom se ne može baviti osoba:

 • u čijoj su obitelji poremećeni obiteljski odnosi
 • u čijoj je obitelji izrečena mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta
 • koja ima bolest ili stanje kojim bi bilo ugroženo zdravlje ili drugi interesi korisnika
 • koja je društveno neprihvatljivog ponašanja (pravomoćno osuđena za neko kazneno djelo, ovisna o alkoholu, opojnim drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti…)

Uz opće uvjete za bavljenje udomiteljstvom postoje posebni uvjeti za bavljenje udomiteljstvom kao zanimanjem.

Standardnim udomiteljstvom kao zanimanjem može se baviti osoba:

 • koja nije u radnom odnosu i ne obavlja samostalnu djelatnost
 • koja je najmanje 6 mjeseci pružala uslugu tradicionalnog udomitelja
 • koja pruža uslugu smještaja za troje korisnika istodobno
 • koja ima prebivalište na području na kojem je utvrđena potreba za obavljanjem udomiteljstva kao zanimanja
 • koju je izabralo Povjerenstvo za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja

Specijaliziranim udomiteljstvom kao zanimanjem može se baviti osoba:

 • koja ima završen najmanje preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij u području socijalnog rada, psihologije, edukacijske rehabilitacije, socijalne pedagogije, logopedije, radne terapije, fizioterapije i sestrinstva
 • koja ima najmanje tri godine radnoga staža u radu s djecom i mlađim punoljetnim osobama s problemima u ponašanju, teškim tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim, komunikacijskim ili višestrukim teškoćama u razvoju ili s teško bolesnom djecom
 • koja ima posebna znanja i vještine u skladu s individualnim potrebama djeteta kojemu pruža uslugu smještaja
 • koju je izabralo Povjerenstvo za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja.

Skip to content