Opskrbnina i naknada za rad udomitelja za djecu

Opskrbnina i naknada za rad udomitelja za djecu

Opskrbnina je naknada koju udomitelj dobiva za pokrivanje životnih troškova djeteta. Ona se određuje za svako dijete posebno, a sam iznos ovisi o dobi i zdravstvenom stanju djeteta. Ne smatra se plaćom niti podliježe plaćanju poreza.

Opskrbnina za dijete i mlađu punoljetnu osobu iznosi:

 • 420 % osnovice za dijete do 3. godine (2.100,00 kn)
 • 400% osnovice za dijete i mlađu punoljetnu osobu do završetka srednjoškolskog obrazovanja (2.000,00 kn)
 • 400% osnovice za dijete i mlađu punoljetnu osobu do završetka srednjoškolskog obrazovanja (2.000,00 kn)
 • Opskrbnina se uvećava za 20% osnovice ako je dijete ili mlađa punoljetna osoba s teškoćama u razvoju odnosno s
  problemima u ponašanju.
 • Opskrbnina se uvećava za 40% osnovice: djetetu s problemima u ponašanju kojemu je određena mjera povjeravanja
  udomiteljskoj obitelji sukladno propisima o obiteljskopravnoj zaštiti, djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u
  ponašanju kojima je izrečena odgojna mjera sukladno propisima o kaznenopravnoj zaštiti, djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi
  s teškim ili višestrukim teškoćama u razvoju, teško bolesnom djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi.

Naknada za rad udomitelja također ovisi o broju i vrsti korisnika. Ne smatra se plaćom niti podliježe plaćanju poreza.

 • Za udomitelja koji se bavi tradicionalnim udomiteljstvom ona iznosi 166% osnovice ili 830,00 kn.
 • Naknada za rad udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo iznosi pet osnovica ili 2.500,00 kn.
 • Naknada za rad udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo iznosi trinaest osnovica ili 6.500,00 kn.

Osnovicu na temelju koje se izračunavaju navedene naknade donosi odlukom Vlada Republike Hrvatske.

Skip to content