Početak edukacije “Unaprjeđenje i uvođenje novih usluga u zajednici”

Početak edukacije “Unaprjeđenje i uvođenje novih usluga u zajednici”

U sklopu projekta “Podržimo i osnažimo dijete i obitelj” održava se edukacija “Unaprjeđenje i uvođenje novih usluga u zajednici” za 10 zaposlenika Centra Klasje Osijek.

Prof.dr.sc. Marina Ajduković i dr.sc. Ines Rezo Bagarić održale su prva dva modula edukacije 25. i 26. ožujka 2021. o načinima rada s djecom s poremećajima privrženosti i traumatiziranom djecom.

Sudionici su imali priliku nadograditi svoja znanja i vještine u radu s djecom i obiteljima koji su korisnici naših usluga, ali i aktivno se uključiti u raspravu o izazovima u svakodnevnom radu i osmišljavanju novih načina suočavanja s njima.