Supervizija za polaznike edukacije Kratko obiteljsko savjetovanje

Supervizija za polaznike edukacije Kratko obiteljsko savjetovanje

18.3.2021. održana je supervizija za polaznike edukacije Kratko obiteljsko savjetovanje, koja se provodi u sklopu projekta “Podržimo i osnažimo dijete i obitelj”. U edukaciji sudjeluje 15 zaposlenika CZPUZ Klasje.

Edukacija i supervizija obuhvaćaju teme vezane za inovativne pristupe u radu s različitim skupinama korisnika. Polaznici edukacije između susreta u praksi provode naučeno u teoriji te na superviziji procjenjuju rezultate korištenih intervencija i dobivaju povratne informacije i sugestije vezano za različite situacije s kojima se u radu s korisnicima susreću.